web counter
InstantAtlas Home
Esri Silver Partner Network

InstantAtlas

TM

InstantAtlas Supports the Open Data Institute

visualize | communicate | ENGAGE

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

“Sut mae meddalwedd mapio ar-lein yn helpu Aelodau Cynulliad Cymru a’u staff cymorth i gyrchu ystadegau am eu hardaloedd lleol”

 

Nifer yr hawlwyr ar sail cartrefi, fesul Etholaethau'r Seneddol, 2016

Rhaglen meithrin cysylltiadau ag ieuenctid: Mae hon yn caniatáu i Aelodau fesur cyfathrebu â phobl ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau gwahanol, fel addysg gynradd ac uwchradd. Trwy gofnodi unrhyw gyfarfodydd allgymorth a gynhaliwyd mewn lleoliad penodol, dangoswyd y data wedyn fel adroddiad InstantAtlas a fyddai’n caniatáu i’r Cynulliad weld ble y buont a threfnu ymweliadau ar gyfer etholaethau lle’r oedd angen mwy o waith i feithrin cysylltiadau.

 

Oherwydd maint y data (gwerth pum mlynedd gydag oddeutu 2,000 o leoliadau ymgysylltu’r flwyddyn) roedd yr atlas yn hynod gymhleth, ond llwyddom i addasu’r rhaglen yn benodol gan ddefnyddio Javascript a theclyn hidlo mewnol InstantAtlas i ddiystyru lleoliadau nad ymwelwyd â hwy. Yn ogystal gallai’r defnyddiwr hidlo fesul rhanbarth yr ymweliad, iaith a hefyd y math o leoliad wrth barhau i gadw’r data wedi’i hidlo fesul y flwyddyn berthnasol.

 

Sut mae’r rhaglen o fudd i ddefnyddwyr?

 

Mae’r atlasau’n hawdd eu defnyddio ac yn hygyrch i ystod eang o bobl p’un a ydynt yn arbenigwyr ai peidio. Mae’r atlasau’n rhoi cyfle i ddefnyddwyr gyrchu gwybodaeth fel a phryd y mae ei hangen arnynt. Mae’r rhan fwyaf o’r atlasau ar gael erbyn hyn i’r cyhoedd a chafodd rhai eu cynnwys o fewn sesiynau cynefino staff newydd sy’n gweithio i Aelodau’r Cynulliad. Roedd angen teclyn gwe arnom i roi ffordd hawdd o ymgysylltu â llawer o bobl.  Roedd angen gwybodaeth arbenigol ar rai dewisiadau neu’r gallu i sefydlu a chynnal cronfa ddata ar y we, ond symleiddiwyd y cyfan gan InstantAtlas.

 

Manteision defnyddio InstantAtlas:

 

  • Mae’n ei wneud yn hawdd rhannu data mewn ffordd hygyrch, atyniadol y gall pawb ei defnyddio a’i deall.

 

  • Mae’n hawdd ei sefydlu, heb fod angen deall technolegau gwe cymhleth, fel ieithoedd rhaglennu neu gronfeydd data

 

  • Gellir ei addasu, fel y gallwch estyn ei gwmpas gweithredol, gan ddefnyddio JavaScript, er enghraifft

 

  • Yng Nghymru, mae’n rhaid trin Cymraeg a Saesneg yn gyfartal, ac mae angen i bob allbwn o Gynulliad Cenedlaethol Cymru fod yn ddwyieithog. Mae hyn yn hawdd ei gyflawni yn Instant Atlas, oherwydd mae ond angen gollwng y testun wedi’i gyfieithu dros y testun cyfredol yn y data ac yn rhyngwyneb y defnyddiwr.

Like this story? See more below

InstantAtlas Desktop

Click here and TRY

InstantAtlas Desktop for FREE

InstantAtlas

Product Brochure

 

View online or

download for print

This website does not support IE 8

or below browsers